Kunskaps- och lämplighetsprov för kiropraktorer

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ansvara för och genomföra kunskapsprov för kiropraktorer utbildade utanför EU/EES, och lämplighetsprov för kiropraktorer med utbildning inom EU/EES.

Syftet med proven är att säkerställa att de som ansöker om svensk kiropraktorlegitimation har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som motsvarar kraven för legitimation i Sverige. Utbildningen på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan är normgivande för svensk kiropraktorlegitimation. Efter godkänt prov rapporterar Skandinaviska Kiropraktorhögskolan resultatet till Socialstyrelsen, som därefter fattar beslut om vidare handläggning i legitimationsprocesen.

Det är Socialstyrelsen som avgör vem som har rätt att skriva kunskaps- och lämplighetsprov och det är också till Socialstyrelsen som du vänder dig med din anmälan till proven.

Kunskaps- och lämplighetsprovet består av två delprov – ett teoretiskt och ett praktiskt. Båda delproven har ett antal moment som var och ett ska vara godkänt vid samma provtillfälle för att hela delprovet ska vara godkänt.