Förberedelser

Du gör din anmälan till kunskaps- och lämplighetsprov till Socialstyrelsen. Efter att anmälan bekräftats av Socialstyrelsen tar du kontakt med info@kiropraktorhogskolan.se för information om provens innehåll, omfattning och upplägg.

Du får tillgång till Skandinaviska Kiropraktorhögskolans utbildningsplan och kursbeskrivningar som ligger till grund för de kunskaper, färdigheter och förmågor som kommer att examineras. Du får även tillgång till schema och detaljplan för aktuellt delprov.

Preliminärt är det två examinationsperioder per år, en i december och en i juni. För godkänt kunskaps- och lämplighetsprov krävs först godkänt teoretiskt delprov som består av tre moment. Samtliga moment måste vara godkända vid ett och samma provtillfälle. Den som genomfört och erhållit betyget godkänt på det teoretiska delprovet kan redan dagen efter examineras i det praktiska delprovet. Resultaten från proven delges såväl den examinerade som Socialstyrelsen. Det är Socialstyrelsen som beslutar om fortsatt hantering av legitimationsprocessen.